1903 B
      1903 B wym : 43,5 x 24,5 x 24,5 Powrót